FAQ

Platsen där du får svar på dina frågor

Vi får många frågor kring vår verksamhet. Ju fler som är intresserade och engagerade i Enorama Pharma, desto bättre är det. Vi försöker därför alltid att ge så snabba svar som möjligt, under förutsättning att vi kan ge svar. Som bekant får vi inte ge enskilda svar på frågor som kan tänkas påverka börskursen. För att underlätta för de som är intresserade av vår verksamhet har vi introducerat Enorama Pharma FAQ.

Här publicerar vi regelbundet svar på vanligt förekommande frågor som vi tror intresserar andra än enbart frågeställaren. Frågor kan komma att redigeras, omformuleras och slås samman till ”typfrågor” för att öka tydligheten och begränsa antalet frågor och svar. Självklart kommer vi även i fortsättningen att besvara mejl, men i den mån vi tror att svaren har ett allmänintresse kommer de även att publiceras här.

Har du en fråga är du välkommen att ställa den till oss via faq@enorama.se

Ställ din fråga

Registreringsansökan

När LMV godkänner nikotintuggummit, gäller detta endast registrering i Sverige eller gäller en svensk ansökan för hela Europa?

Registreringsansökan för nikotintuggummit är inlämnad till och godkänd av svenska Läkemedelsverket och gäller enbart Sverige. Denna registrering är ett första steg mot godkännande av produkterna i EU. Vi har valt Sverige som referensland i den kommande MRP-processen i syfte att underlätta och förkorta tillståndsprocessen i övriga EU-länder.

Enorama Pharmas nikotintuggummi godkändes av svenska Läkemedelsverket den 2 augusti 2019.

Vilka länder gäller Enorama Pharmas MRP-ansökan?

Bolaget har idag godkännande för nikotintuggummit i samtliga länder där MRP-ansökan sänts in: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och slutligen Spanien. Med den sedan tidigare godkända ansökan i Sverige, finns godkännande på totalt åtta marknader.

Vad är en MRP?

En MRP (Mutual Recognition Procedure) är en registreringsansökan ämnad för mer än ett land. Processen bygger på en ”mutual recognition” vilket innebär att ett godkännande i ett EU-medlemsland vanligtvis erkänns av myndigheterna i övriga medlemsländer. En förutsättning för att ansöka om läkemedelsregistrering via en MRP-process är därför att man redan har en godkänd ansökan från ett annat EU-land.

Varumärke & patent

Har Enorama Pharma egna patent?

Ansökan om formuleringspatent för vårt nikotintuggummi godkändes och kungjordes av svenska Patent- och Registreringsverket i Svensk Patenttidning den 13 augusti 2019. Därtill har en internationell patentansökan på vår formulering lämnats in, en så kallad PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) i USA, Kanada, Kina, Indien och Europa.

Den 31 oktober 2019 lämnade Enorama Pharma in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver. Ansökan godkändes 27 augusti 2021.

Den 18 september 2019 lämnade Enorama Pharma in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Ansökan är fortsatt under behandling.

Vad är status på den invändning ni mottagit på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering?

Inom nio månader från det att Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat ett patent kan vem som helst invända mot patentet. En sådan invändning gjorde Fertin Pharma på den sista dagen. Bolaget fick informationen om invändningen den 25 maj 2020. Muntliga förhandlingar var planerade i slutet av november 2021, men dessa har blivit framflyttade till januari 2022. Orsaken till uppskjutandet är att motparten i ärendet inkom med en inlaga trots att det slutgiltiga datumet för nytt material passerat. Bolagets patentombud AWA Patent gjorde bedömningen att inlagan borde bemötas skriftligen och således begärdes de muntliga förhandlingarna bli framflyttade. 

Medicinsk cannabis

Hur långt har ni kommit inom medicinsk cannabis?

År 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Test- och prototyputvecklingsarbete sker i vårt laboratorium i Malmö. Så kallade proof of concept-studier är således i gång för både tuggummi och pouch.

ChewMed®-teknologin

Vilka varianter av nikotintuggummi har ni?

Enorama Pharmas nikotintuggummi finns i två styrkor och smaker. Mint- och fruktmintsmak, 2 och 4 mg.

Vad är skillnaden mellan era nikotintuggummin och dem som redan finns på marknaden?

Enorama Pharmas nikotintuggummi uppvisar positiva egenskaper inom både konsumentupplevelse och smak. Våra tuggummin upplevs mjukare än traditionella tuggummi och har en intensiv och långvarig smak.

Vad finns det för fördelar med er kallpressade produktionsteknik?

En kall och torr tillverkningsprocess av tuggummin är fördelaktig jämfört med en traditionell värmeberoende process på flera sätt. Hög värme påverkar många aktiva farmakologiska substanser negativt. Eftersom en kall process inte alls påverkar substanserna på samma sätt har vår CHEWMED®-plattform bra förutsättningar för utveckling av medicinska tuggummin inom flera olika farmakologiska tillämpningsområden.

Ägarförhållanden

Hur ofta uppdaterar ni aktieägarförteckningen på hemsidan?

Vi får kvartalsavstämningar från Euroclear och aktieägarförteckningen uppdateras därför en gång per kvartal.

Q1 publiceras i april

Q2 publiceras i juli

Q3 publiceras i oktober

Q4 publiceras i januari