Innovation starts here.

Enorama Pharma AB is a Swedish pharmaceutical company listed on Nasdaq First North Growth Market. We focus on development and manufacturing of consumer friendly medicated chewing gums containing well proven generic substances. 

Read more

Innovation starts here.

Enorama Pharma AB is a Swedish pharmaceutical company listed on Nasdaq First North Growth Market. We focus on development and manufacturing of consumer friendly medicated chewing gums containing well proven generic substances.

Read more
nic-s
csm_chewing_gum_hand2_c0e012b96d
Natural_Cannabis_CBD

Research & Development

Fields of research

Research & Development

Fields of research

Nikotintuggummi

Nicotine Chewing Gum for smoking cessation

A unique, patented, consumer-friendly nicotine gum ready for sale.

READ MORE
P1080467__small_

NIC-S Nicotine Pouches in different flavours and strengths

We develop, manufacture and sell nicotine pouches under our own brand.

READ MORE
067A8428_small

CBD – Nature’s own medicine

CBD is one of Enorama’s prioritized areas of product and market development.

READ MORE

NIC-S® Story

NIC-S® Storytelling

Forest and water beautifully juxtapose to the pulse and people of the big cities

See videos

NIC-S STORY

NIC-S Storytelling

Skog och vatten möter storstad och storstadens människor i en serie korta filmer för sociala media. Filmer som skapar en förväntan på den premiumprodukt NIC-S är och som finns till försäljning. NIC-S – Born in Sweden, helt enkelt.

Se fler video

Latest news

Latest news

Press

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 847 (11 036) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till - 39 516 (-26 940) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -40 076 (-27 742) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -4,29 (-3,61) SEK · Soliditeten uppgick per den…

Read more

Stock market

Read more